Monika Kluz

psychoterapeuta

Certyfikowany psychoterapeuta PTP

Certyfikowany psychoterapeuta rekomendowany przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne. Kwalifikacje zawodowe, systematycznie podnoszone poprzez udział w seminariach, konferencjach, wykładach i sympozjach uzyskałam szkoląc się w Ośrodku Terapii Systemowej w Krakowie. Dzięki stażom i wieloletniej pracy w placówkach świadczących usługi w zakresie zdrowia psychicznego, m.in. Krakowskim Ośrodku Psychoterapii, Oddziałach psychiatrycznych, Poradni Zdrowia Psychicznego, Ambulatorium Terapii Rodzin, PCPR OIK i Poradni Leczenia Nerwic posiadam szerokie spektrum doświadczenia zawodowego. Pracuję w oparciu o nurt psychodynamiczny i systemowy. Stosuję się do zasadami Kodeksu Etycznego Psychoterapeuty, a prowadzone przeze mnie procesy psychoterapii poddaję systematycznej superwizji.

W swojej pracy oferuję:

  • konsultacje i diagnozę psychoterapeutyczną
  • psychoterapię indywidualną osób dorosłych
  • psychoterapię par
  • psychoterapię rodzin