Psychoterapia
par i rodzin

Konsultacje
i leczenie
psychiatryczne

Diagnoza
psychologiczna

Psychoterapia
uzależnień

Psychoterapia
indywidualna

Psychodietetyk

Terapia
grupowa

Psychoterapia
par i rodzin

Konsultacje i leczenie psychiatryczne

Diagnoza
psychologiczna

Psychoterapia indywidualna

Psychoterapia
uzależnień

Psychodietetyk

Terapia grupowa

Dialog Centrum Terapii Rodzin w Rzeszowie

01

Psychoterapia par i rodzin

 

Zapraszamy do poradni rodziny, które są przekonane, że chciałyby prowadzić życie lepsze niż to, które wiodą obecnie oraz odkrywać nowe drogi warte zbadania.

Pomagamy też małżeństwom i parom, które doświadczają braku satysfakcji z wzajemnej relacji, tracą nadzieję na harmonię w związku, zmagają się z problemem zdrady lub nadużycia zaufania.

02

Psychoterapia indywidualna

Psychoterapia indywidualna prowadzona jest w podejściu psychodynamicznym, systemowym, behawioralno – poznawczym. Są to systematyczne sesje
z wybranym psychoterapeutą.

 

03

Konsultacje i leczenie psychiatryczne

Diagnoza i leczenie psychiatryczne prowadzone przez lekarzy psychiatrów doświadczonych w pracy z dziećmi, młodzieżą oraz dorosłymi.

 

04

Diagnoza psychologiczna

Ocena funkcjonowania psychologicznego w aspekcie poznawczym, emocjonalnym i społecznym. Diagnoza osobowości i zaburzeń emocjonalnych.

 

05

Psychoterapia uzależnień

Terapia uzależnień.

Alkoholizm, Narkomania, Nikotynizm, Hazard, Pornografia, Zakupoholizm.

Uzależnienie polega na stopniowej utracie zdolności do przeżywania emocji bez substancji/zachowania.

 

06

Psychodietetyk

Pomoc psychodietetyczna skierowana jest do osób, które pomimo wiedzy o prawidłowych nawykach żywieniowych nadal ponoszą porażki w wprowadzeniu trwałej zmiany stylu odżywiania lub po zakończeniu diety ich waga stopniowo powraca do pierwotnej.

Problemy dietetyczne w specyficznych zburzeniach psychicznych: anoreksja, nervosa, bulimia, zespoły psychosomatyczne.

07

Terapia grupowa

Leczenie zaburzeń psychicznych i emocjonalnych, poprzez intensywne oddziaływania grupowe.

dziecko rozmawia z terapeutą

08

Psychoterapia dzieci i młodzieży

Zajmujemy się diagnozą rozwoju psychoruchowego i emocjonalnego dzieci i nastolatków. Pomagamy poznać emocje i radzić sobie z nimi w trudnych sytuacjach.

09

Psychoterapia on-line

Istnieje możliwość przeprowadzenia konsultacji w trybie on-line. To szybki, skuteczny i komfortowy sposób komunikacji, szczególnie korzystny dla osób zapracowanych, którzy nie mają czasu na dojazd, a godzinę spotkania muszą dopasować do napiętego grafiku.

dr hab. nauk med.
Maciej Pilecki

Nasz gabinet

Przyjdź do Nas

Konsultacje i leczenie odbywają się w kameralnych warunkach, zapewniając komfort i bezpieczeństwo swobodnej rozmowy.

Kontakt

+48 507 039 111
+48 660 910 561

Karola Lewakowskiego 1A/2
35-119 Rzeszów

www@dialog.rzeszow.pl

Kontakt

+48 507 039 111
+48 660 910 561

Karola Lewakowskiego 1A/2
35-119 Rzeszów

www@dialog.rzeszow.pl

Dokumenty

Polityka prywatności