Terapia par i rodzin

W Dialogu duży nacisk kładziemy na terapię par i rodzin. Spotkania z terapeutą odbywają się zgodnie z jego zaleceniami oraz w częstotliwości i formie odpowiadającej zainteresowanym stronom. Wzajemny szacunek i zaufanie w relacjach rodzinnych oraz uczuciowych są bardzo ważne zarówno pomiędzy samymi rodzicami, jak i pomiędzy rodzicami a dziećmi. Samodzielne odbudowanie zdrowych i pozytywnych stosunków jest trudne. Pomoc terapeuty, który uważnie oraz obiektywnie przeanalizuje sytuację danej pary lub rodziny, może okazać się niezbędna we wzajemnym zrozumieniu i akceptacji.

 

Psychoterapia dla par – odbudowa zaufania w małżeństwie

Kryzysy małżeńskie i nieporozumienia w związkach często prowadzą do ich rozpadu. Wówczas niezbędna może się okazać psychoterapia dla par. Najczęstszą przyczyną takiego rozwoju sytuacji jest brak skutecznej komunikacji, który uniemożliwia wyrażenie i zrozumienie wzajemnych potrzeb. Wywołuje to frustrację i ogólne niezadowolenie z życia, co może spowodować np. rozwój uzależnień. Może to także przekładać się na pozostałych bliskich oraz inne sfery życia: pracę, zdrowie fizyczne. Psychoterapia dla par w Dialogu jest prowadzona przez psychologów, którzy obiektywnie analizują indywidualne przypadki. Pomagają opracować rozwiązania odpowiadające obu stronom oraz ustalić plan działania w samodzielnej odbudowie związku.

Psychoterapia dla par to droga do odbudowy relacji i faktyczna możliwość uniknięcia rozpadu związku. Nasi specjaliści dysponują szerokim doświadczeniem oraz zaawansowanymi kwalifikacjami, dzięki którym nawet w najtrudniejszych sytuacjach postarają się znaleźć rozwiązanie, które pomoże Państwu uniknąć przykrego finału. Doskonale rozumiemy, że wina rzadko leży po jednej ze stron, a złożoność ludzkich relacji i zależności może dodatkowo komplikować ogląd sytuacji. Właśnie dlatego każdej sprawie przyglądamy się z odpowiednią wnikliwością, dobierając indywidualne środki, które mają największą szansę sprawdzić się w wypadku konkretnych osób i w ramach przygotowanej dla nich psychoterapii dla par.

 

Psychoterapia rodzinna – pielęgnacja relacji rodzinnych

Oferujemy również psychoterapię rodzinną. Problemy w rodzinie mogą mieć bardzo różne podłoże, mogą np. zacząć się od zaburzeń psychicznych jednego z jej członków lub od zwykłego zaniedbywania wzajemnych relacji. Zlekceważenie sygnałów doprowadzi jedynie do zaognienia konfliktów. Tak jak w przypadku każdej terapii, psychoterapia rodzinna powinna być dobrowolna. Do jej poprawnego przebiegu konieczna jest zaangażowana współpraca wszystkich osób. Terapeuta podczas spotkań grupowych i indywidualnych z poszczególnymi członkami rodziny, pomoże wypracować odpowiednie mechanizmy w komunikacji oraz odbudować relacje.

W ramach prowadzonej psychoterapii rodzinnej uważnie przyglądamy się licznym czynnikom, które mogą wpływać na charakter relacji. Niekiedy problemem, z którym trzeba się zmierzyć, jest nadmiar pracy, który pochłania rodziców zaniedbujących relacje z dziećmi. Innym razem spadek jakości wspólnego życia spowodowany jest uzależnieniem któregoś z członków rodziny, czy nagłym pogorszeniem się stopy życiowej. Nie brak również sytuacji, w których członkowie rodziny nie akceptują życiowych wyborów swoich bliskich, a także relacji, w których problemem jest poważna choroba któregoś z domowników. W każdym z wymienionych przypadków, ale też w wielu innych trudnych sytuacjach, rzeczowa pomoc świadczona w ramach psychoterapii rodzinnej może być trudna do przecenienia.