Terapia par i rodzin w Centrum Terapii Rodzin Dialog w Rzeszowie

Centrum Terapii Rodzin Dialog zaprasza rodziny, małżeństwa lub pary, które doświadczają kryzysów, destabilizacji, potrzebują wsparcia. Kłopoty z jakimi borykają się rodziny często wynikają z naturalnych kryzysów rozwojowych (pojawienie się dziecka, jego dorastanie, usamodzielnianie) lub ich nagromadzenia. Trudności pojawiają się również, gdy członek rodziny choruje lub ma problemy emocjonalne, zaś pozostałe osoby nie wiedzą, jak mu pomóc. Zapraszamy do poradni rodziny, które są przekonane, że chciałyby prowadzić życie lepsze niż to, które wiodą obecnie oraz odkrywać nowe drogi warte zbadania. Pomagamy też małżeństwom i parom, które doświadczają braku satysfakcji z wzajemnej relacji, tracą nadzieję na harmonię w związku, zmagają się z problemem zdrady lub nadużycia zaufania. W procesie terapii pary próbujemy poznać i zrozumieć wzajemne oczekiwania, odkrywać zasady funkcjonowania związku, poszukujemy przestrzeni do dialogu.

 

Psychoterapia dla par – odbudowa zaufania w małżeństwie

Prowadząc terapię rodzinną pracujemy z całymi rodzinami, w terapii małżeńskiej z parami, głównie w oparciu o terapię systemową. Spostrzegamy rodzinę jako system dynamicznie połączonych elementów, które wzajemnie na siebie wpływają. Jako terapeuci systemowi zakładamy, że w rodzinie każdy z jej członków jest w pewnym stopniu współodpowiedzialny za jakość atmosfery rodzinnej.

Spotkania zwykle prowadzi dwóch terapeutów, co pozwala na większy obiektywizm w sposobie spostrzegania rodziny lub pary. Terapeuci rodzinni posiadają wiedzę na temat funkcjonowania rodziny, czym mogą dzielić się z Pacjentami. Konsultacje i terapie rodzinne/małżeńskie trwają 90 minut, pod koniec spotkania terapeuci robią krótką przerwę, w czasie której omawiają przebieg spotkania, po czym wracają do rodziny lub pary z podsumowaniem. Sesje terapeutyczne z rodziną/parą odbywają się zwykle w odstępie co dwutygodniowym.

Początkowe spotkania mają charakter konsultacji, podczas których terapeuci poznają rodzinę lub parę, jej problemy, które skłoniły do kontaktu z Centrum Terapii Rodzin Dialog, pytają o oczekiwania wobec procesu terapii. Efektem końcowym konsultacji (zwykle są to 2-3 konsultacje) jest podjęcie decyzji terapeutycznych odnośnie rodziny lub pary.

Praca terapeutyczna wymaga motywacji i zaangażowania każdej z osób, tylko wówczas zmiana wydaje się realna. Terapia jest zwykle procesem długotrwałym, wymagającym cierpliwości, zaufania. Bywa okupiona negatywnymi emocjami, poczuciem bezradności, smutku, rozczarowania, gdy zmiana nie pojawia się szybko, mimo jej oczekiwania.

W procesie terapeutycznym terapeuci są zobowiązani do przestrzegania tajemnicy zawodowej, co oznacza, że wszelkie informacje uzyskane od Pacjentów mają poufny charakter. W sytuacji toczącego się postępowania sądowego (w sprawie o rozwód, ustalenie opieki nad dziećmi, itp.), terapeuci rodzinni nie podejmą się występowania w charakterze świadka ponieważ są zobowiązani tajemnicą zawodową.