Terapia par i rodzin w Centrum Terapii Rodzin Dialog w Rzeszowie

Centrum Terapii Rodzin Dialog zaprasza rodziny, małżeństwa lub pary, które doświadczają kryzysów, destabilizacji, potrzebują wsparcia. Kłopoty z jakimi borykają się rodziny często wynikają z naturalnych kryzysów rozwojowych (pojawienie się dziecka, jego dorastanie, usamodzielnianie) lub ich nagromadzenia. Trudności pojawiają się również, gdy członek rodziny choruje lub ma problemy emocjonalne, zaś pozostałe osoby nie wiedzą, jak mu pomóc. Zapraszamy do poradni rodziny, które są przekonane, że chciałyby prowadzić życie lepsze niż to, które wiodą obecnie oraz odkrywać nowe drogi warte zbadania. Pomagamy też małżeństwom i parom, które doświadczają braku satysfakcji z wzajemnej relacji, tracą nadzieję na harmonię w związku, zmagają się z problemem zdrady lub nadużycia zaufania. W procesie terapii pary próbujemy poznać i zrozumieć wzajemne oczekiwania, odkrywać zasady funkcjonowania związku, poszukujemy przestrzeni do dialogu.

Prowadząc terapię rodzinną pracujemy z całymi rodzinami, w terapii małżeńskiej z parami, głównie w oparciu o terapię systemową. Spostrzegamy rodzinę jako system dynamicznie połączonych elementów, które wzajemnie na siebie wpływają. Jako terapeuci systemowi zakładamy, że w rodzinie każdy z jej członków jest w pewnym stopniu współodpowiedzialny za jakość atmosfery rodzinnej.

Spotkania zwykle prowadzi dwóch terapeutów, co pozwala na większy obiektywizm w sposobie spostrzegania rodziny lub pary. Terapeuci rodzinni posiadają wiedzę na temat funkcjonowania rodziny, czym mogą dzielić się z Pacjentami. Konsultacje i terapie rodzinne/małżeńskie trwają 90 minut, pod koniec spotkania terapeuci robią krótką przerwę, w czasie której omawiają przebieg spotkania, po czym wracają do rodziny lub pary z podsumowaniem. Sesje terapeutyczne z rodziną/parą odbywają się zwykle w odstępie co dwutygodniowym.

Początkowe spotkania mają charakter konsultacji, podczas których terapeuci poznają rodzinę lub parę, jej problemy, które skłoniły do kontaktu z Centrum Terapii Rodzin Dialog z Rzeszowa, pytają o oczekiwania wobec procesu terapii. Efektem końcowym konsultacji (zwykle są to 2-3 konsultacje) jest podjęcie decyzji terapeutycznych odnośnie rodziny lub pary.

Praca terapeutyczna wymaga motywacji i zaangażowania każdej z osób, tylko wówczas zmiana wydaje się realna. Terapia jest zwykle procesem długotrwałym, wymagającym cierpliwości, zaufania. Bywa okupiona negatywnymi emocjami, poczuciem bezradności, smutku, rozczarowania, gdy zmiana nie pojawia się szybko, mimo jej oczekiwania.

W procesie terapeutycznym terapeuci są zobowiązani do przestrzegania tajemnicy zawodowej, co oznacza, że wszelkie informacje uzyskane od Pacjentów mają poufny charakter. W sytuacji toczącego się postępowania sądowego (w sprawie o rozwód, ustalenie opieki nad dziećmi, itp.), terapeuci rodzinni nie podejmą się występowania w charakterze świadka ponieważ są zobowiązani tajemnicą zawodową.

 

Psychoterapia dla par – odbudowa zaufania w małżeństwie

Kryzysy małżeńskie i nieporozumienia w związkach często prowadzą do ich rozpadu. Wówczas niezbędna może się okazać psychoterapia dla par. Najczęstszą przyczyną takiego rozwoju sytuacji jest brak skutecznej komunikacji, który uniemożliwia wyrażenie i zrozumienie wzajemnych potrzeb. Wywołuje to frustrację i ogólne niezadowolenie z życia, co może spowodować np. rozwój uzależnień. Może to także przekładać się na pozostałych bliskich oraz inne sfery życia: pracę, zdrowie fizyczne. Psychoterapia dla par w Dialogu jest prowadzona przez psychologów, którzy obiektywnie analizują indywidualne przypadki. Pomagają opracować rozwiązania odpowiadające obu stronom oraz ustalić plan działania w samodzielnej odbudowie związku.

Psychoterapia dla par to droga do odbudowy relacji i faktyczna możliwość uniknięcia rozpadu związku. Nasi specjaliści dysponują szerokim doświadczeniem oraz zaawansowanymi kwalifikacjami, dzięki którym nawet w najtrudniejszych sytuacjach postarają się znaleźć rozwiązanie, które pomoże Państwu uniknąć przykrego finału. Doskonale rozumiemy, że wina rzadko leży po jednej ze stron, a złożoność ludzkich relacji i zależności może dodatkowo komplikować ogląd sytuacji. Właśnie dlatego każdej sprawie przyglądamy się z odpowiednią wnikliwością, dobierając indywidualne środki, które mają największą szansę sprawdzić się w wypadku konkretnych osób i w ramach przygotowanej dla nich psychoterapii dla par.

Problemy w rodzinie mogą mieć bardzo różne podłoże, mogą np. zacząć się od zaburzeń psychicznych jednego z jej członków lub od zwykłego zaniedbywania wzajemnych relacji. Zlekceważenie sygnałów doprowadzi jedynie do zaognienia konfliktów. Tak jak w przypadku każdej terapii, psychoterapia rodzinna powinna być dobrowolna. Do jej poprawnego przebiegu konieczna jest zaangażowana współpraca wszystkich osób. Terapeuta podczas spotkań grupowych i indywidualnych z poszczególnymi członkami rodziny, pomoże wypracować odpowiednie mechanizmy w komunikacji oraz odbudować relacje.

W ramach prowadzonej psychoterapii rodzinnej uważnie przyglądamy się licznym czynnikom, które mogą wpływać na charakter relacji. Niekiedy problemem, z którym trzeba się zmierzyć, jest nadmiar pracy, który pochłania rodziców zaniedbujących relacje z dziećmi. Innym razem spadek jakości wspólnego życia spowodowany jest uzależnieniem któregoś z członków rodziny, czy nagłym pogorszeniem się stopy życiowej. Nie brak również sytuacji, w których członkowie rodziny nie akceptują życiowych wyborów swoich bliskich, a także relacji, w których problemem jest poważna choroba któregoś z domowników. W każdym z wymienionych przypadków, ale też w wielu innych trudnych sytuacjach, rzeczowa pomoc świadczona w ramach psychoterapii rodzinnej może być trudna do przecenienia.