Psychoterapia uzależnień

Tak jak inne zaburzenia psychiczne, walka z nałogami może wymagać konsultacji oraz nadzoru terapeuty – zwłaszcza w bardzo trudnych przypadkach. Konsekwencje nałogów dotykają nie tylko samych uzależnionych, ale również osoby przebywające w ich bliskim otoczeniu. Warto pamiętać, że każde uzależnienie można leczyć poprzez terapię. W centrum Dialog leczone są między innymi uzależnienia od:

  • alkoholu,
  • narkotyków,
  • nikotyny,
  • hazardu,
  • pornografii i seksu,
  • zakupoholizmu.

 

Na czym polega psychoterapia uzależnień?

Podczas terapii uzależnień w naszej poradni, osoba dotknięta nałogiem otrzyma kompleksową pomoc. Poza bezpośrednią walką z uzależnieniem, nacisk kładziemy także na psychoedukację, dzięki której wychodzenie z nałogu jest bardziej świadome – a w efekcie skuteczniejsze. Szereg zajęć trenujących umiejętności oraz uczących nowych postaw i zachowań ma pozytywny wpływ na pacjenta zmagającego się z nałogiem. Jego aktywny udział ułatwia pracę nad zwalczeniem uzależnienia w trakcie leczenia terapeutycznego oraz po jego zakończeniu.

 

Terapia grupowa

Jednym z popularniejszych sposobów na radzenie sobie z uzależnieniem i jego następstwami jest terapia grupowa. Działania tego typu cechują się stosunkowo wysoką skutecznością, w czym kluczowy udział ma sam charakter terapii. Grupa stanowi naturalne wsparcie dla podejmujących leczenie choćby z tego powodu, że pozwala zrozumieć, iż problem dotyczący pacjenta jest szerszy i dotyka wielu ludzi – bez względu na ich pochodzenie, status majątkowy, czy wykształcenie. Przyglądając się doświadczeniom innych uzależnionych, pacjenci mają szansę lepiej zrozumieć swój problem, co w konsekwencji może się przełożyć na większą skuteczność działania. Grupa to także miejsce, gdzie zawierane są znajomości i przyjaźni rozwijane później w codziennym życiu. Tak rozpoczęte relacje mają spory potencjał terapeutyczny, ponieważ utrzymują pacjentów w stałej świadomości ich problemu, dzięki czemu pomagają trzeźwieć. Alkoholik otoczony innymi alkoholikami ma mniejszą szansę, by zapomnieć, że problem dotyczy również jego, co sprawdza się także pośród uzależnionych od narkotyków, seksu, pornografii oraz hazardu.

Terapia grupowa to nie jedyny sposób na radzenie sobie z uzależnieniami, dlatego też w naszej ofercie znajdą Państwo propozycje terapii indywidualnych oraz farmakologicznych. O ostatecznym wyborze konkretnego rozwiązania decydują pacjent oraz specjalista, biorąc pod uwagę liczne czynniki, w tym preferencje samego zainteresowanego. Warto podkreślić, że choć terapie grupowe niosą ze sobą więcej korzyści w postaci integracji z innymi ludźmi zmagającymi się z podobnymi problemami, to jednak w niektórych przypadkach to właśnie terapia indywidualna będzie bardziej wskazana.

Leczenie farmakologiczne ogranicza się głównie do osób nadużywających różnych substancji (alkohol, narkotyki) i ma za zadanie zmniejszyć dyskomfort odczuwany podczas odstawienia używek. Należy jednak podkreślić, że stosowanie leków samo w sobie nie zwalczy nałogu, konieczne jest równoczesne stosowanie psychoterapii.