Paulina Tumidajewicz

Psychoterapeuta, certyfikowany specjalista terapii uzależnień

PhotoRoom-20231018_230148

Ukończyła studia pedagogiczne na Uniwersytecie Rzeszowskim oraz Studium Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Instytucie Psychologii Zdrowia PTP w Warszawie. Aktualnie jest w trakcie 4-letniego kursu psychoterapii w nurcie psychodynamicznym atestowanego przez sekcję naukową psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, organizowanego przez Oddział Leczenia Zaburzeń Osobowości i Nerwic Szpitala Klinicznego im. J. Babińskiego w Krakowie.

Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując w Poradni Leczenia Uzależnień i Współuzależnienia, na stacjonarnym Oddziale Leczenia Uzależnień, a także współpracując z prywatnymi ośrodkami psychoterapii. Ponadto jest członkiem Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Systematycznie podnosi swoje kompetencje zawodowe poprzez udział w konferencjach, kursach i szkoleniach dotyczących tematyki terapii uzależnień oraz psychoterapii. Swoją pracę terapeutyczną poddaje systematycznej superwizji.

Na co dzień prowadzi psychoterapię indywidualną i grupową dorosłych.