Adrianna Styka

psychiatra dzieci i młodzieży

Psycholog oraz psychoterapeuta. Ukończyła psychologię na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Kwalifikacje do prowadzenia psychoterapii uzyskuje w ramach czteroletniej Szkoły Psychoterapii w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym, rekomendowanym przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne. 
Pracuje w nurcie psychodynamicznym (TFP), pod superwizją certyfikowanych psychoterapeutów. Systematycznie podnosi swoje kompetencje zawodowe poprzez udział w szkoleniach. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej.
Doświadczenie zawodowe zdobyła na Oddziale Ogólnopsychiatrycznym Klinicznego Szpitala Specjalistycznego nr 1 w Rzeszowie, Szpitalu Neuropsychiatrycznym w Lublinie, Poradni Zdrowia Psychicznego, instytucjach opieki społecznej oraz podczas wolontariatów.

Specjalizuje się w psychoterapii indywidualnej osób dorosłych.