Anna Baran

psycholog, psychoterapeuta, coach

Obszar kompozycji 1 kopia 24

Absolwentka psychologii na Uniwersytecie Jagiellońskim. Psychoterapeutka w trakcie certyfikacji w nurcie poznawczo-behawioralnym (CBT) oraz w nurcie skoncentrowanym na rozwiązaniach (TSR). 

Specjalizuje się w pracy z osobami dorosłymi w formie psychoterapii indywidualnej oraz grupowej. Główne obszary pracy: kryzysy życiowe, depresja, obniżone poczucie własnej wartości, zaburzenia lękowe, zaburzenia pod postacią somatyczną, zaburzenia obrazu ciała, zaburzenia osobowości.

Od 20 lat pracuje jako trener umiejętności miękkich (radzenie sobie ze stresem, asertywność, komunikacja interpersonalna i in.). Od 10 lat pracuje jako coach. Certyfikowana w International Coach Federation (przez 3 lata pełniła funkcję dyrektora rzeszowskiego oddziału ICF Polska). Propagatorka coachingu na podkarpaciu, organizatorka i prelegentka konferencji naukowych na temat coachingu. Od 18 lat wykładowca akademicki psychologii i przedmiotów pokrewnych, a także coachingu w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie i innych uczelniach wyższych.

Pracuje w języku angielskim. Pracuje stacjonarnie i online.