Joanna Graboń

psychoterapeuta, psycholog, pedagog

Psychoterapeuta, psycholog, pedagog z kilkunastoletnim doświadczeniem w pracy z dziećmi i młodzieżą oraz osobami dorosłymi. Pracuje w paradygmacie systemowym oraz psychodynamicznym.

Ukończyła całościowy 4-letni kurs psychoterapii w Ośrodku Psychoterapii Systemowej w Krakowie rekomendowany przez Polskie Towarzystwo
Psychologiczne, Studium Pomocy Psychologicznej prowadzony przez Instytut Zdrowia w Warszawie oraz wiele szkoleń z zakresu diagnozy i wsparcia. Posiada uprawnienia do prowadzenia Szkoły dla Rodziców i Wychowawców. W trakcie dwuletniego kursu Psychodynamicza Psychoterapia Dzieci i Młodzieży pod merytorycznym kierownictwem dr hab. n. med. Macieja Pileckiego.

Posiada doświadczenie zarówno w zakresie indywidualnej psychoterapii młodzieży i osób dorosłych, jak również terapii rodzinnej i małżeńskiej. Swoją pracę poddaje stałej i systematycznej superwizji.

W trakcie 2 letniego kursu z Psychodynamiczna Psychoterapia Dzieci i Młodzieży pod kierownictwem dr hab. nauk med. Macieja Pileckiego