pedagog rodzinny, psychoterapeuta par i rodzin

Ukończyła całościowe szkolenie w Ośrodku Psychoterapii Systemowej w Krakowie, rekomendowanego przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne. Od 10 lat zatrudniona w Ośrodku Wsparcia i Terapii Rodzin w Nowym Sączu, gdzie pracuje z rodzinami zastępczym, prowadzi terapie rodzin, par oraz psychoterapię indywidualną (dorosłych i młodzieży) oraz dziecięce grupy terapeutyczne.

Członek zespołu do spraw przeciwdziałania przemocy przy Mops w Nowym Sączu. Doświadczenie zdobywała m. in. w Ośrodku Adopcyjno – Opiekuńczym w Nowym Sączu, na oddziale psychiatrycznym w Nowym Sączu, Wojewódzkim Specjalistycznym Zespole Neuropsychiatrycznym w Opolu, ośrodku readaptacji społecznej, domu dziecka.

Ukończyła dodatkowe  szkolenia: z psychologii komunikacji i komunikacji interpersonalnej, terapii par, z zakresu pracy z dzieckiem i rodziną, szkolenie I stopnia metody ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne.

Stale podnosi swoje kwalifikacje poprzez udział w szkoleniach, konferencjach i warsztatach, dotyczących pracy terapeutycznej. Swoją pracę poddaje regularnej superwizji.