Karolina Bać

pedagog, certyfikowany terapeuta środowiskowy, psychoterapeuta

Prowadzi psychoterapię indywidualną dorosłych oraz młodzieży. Pracuję w nurcie psychodynamicznym. Swoją pracę poddaje systematycznej superwizji.

Doświadczenie w pracy z pacjentami:

 • Wieloletnie doświadczenie w pracy z osobami i rodzinami w kryzysie oraz przeżywającymi trudności opiekuńczo – wychowawcze i relacyjne,
 • Doświadczenie w pracy z dorosłymi pacjentami z różnymi problemami,
 • Doświadczenia w psychoedukacyjnej i wspierającej pracy z grupą. 

Doświadczenie zdobyte:

 • Praca w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Rzeszowie, Regionalnej Placówce Opiekuńczo – Terapeutycznej oraz pozarządowych organizacjach udzielających wsparcia społecznego i psychologicznego (Krakowski Instytut Psychoterapii, Fundacja Szczęśliwe Dzieciństwo),
 • Prowadzenie psychoterapii par i rodzin,
 • Prowadzenie psychoterapii indywidualnej.

Wykształcenie:

Mgr pedagogiki na UMCS, Certyfikowany Terapeuta Środowiskowy PTP, menadżer instytucji pomocy społecznej – studia podyplomowe.

Dodatkowe szkolenia:

 • 4-letni kurs psychoterapii systemowej (OPS w Krakowie),
 • Studium Umiejętności Psychologicznych (MOSTU, Kraków),
 • dwustopniowy Kurs Terapii Rodzin (Krakowski Instytut Psychoterapii), 
 • szkolenie Asystent Rodziny – Podejście Skoncentrowane na Rozwiązaniu (PIMiS),
 • szkolenia Praca z rodzinami o szczególnych potrzebach, Kazirodczy rodzice w roli sprawców, Warsztat umiejętności coachingowych, Profilaktyka krzywdzenia małego dziecka i inne z zakresu uzależnień i zaburzeń psychicznych,
 • konferencje dotyczące wspierania rodziny i psychoterapii.

Specjalizuje się :

 • psychoterapia par i rodzin,
 • psychoterapia indywidualna dorosłych.