Katarzyna Mendoń

psychoterapeuta, psychoterapeuta dzieci i młodzieży, certyfikowany specjalista terapii uzależnień

Absolwentka Wydziału Pedagogiki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego im. Jana Pawła II, na którym ukończyła również studia podyplomowe z zakresu terapii uzależnień. Uzyskała Certyfikat Specjalisty Terapii Uzależnień przy Instytucie Psychoprofilaktyki i Psychoterapii w Lublinie.  

Jest psychoterapeutą psychodynamicznym po 4-letnim kursie atestowanym przez sekcję naukową psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, organizowanego przez Oddział Leczenia Zaburzeń Osobowości i Nerwic Szpitala Klinicznego im. J. Babińskiego w Krakowie. Jest w trakcie kursu uzupełniającego z zakresu psychoterapii dzieci i młodzieży organizowanego przez Ośrodek Edukacji Badań i Rozwoju Szpitala Klinicznego im. J. Babińskiego w Krakowie.

Ukończyła szkolenie w zakresie leczenia uzależnień gdzie uzyskała certyfikat specjalisty psychoterapii uzależnień (Nr certyfikatu SP 1386/2017).

Pracuje z osobami w depresji, z zaburzeniami lękowymi, z zaburzeniami osobowości, zaburzeniami odżywiania w trakcie poważnych kryzysów życiowych oraz osobami uzależnionymi i ich bliskimi. Prowadzi psychoterapię indywidualną dorosłych i dzieci od 4 roku życia.