dr hab. Lech Żukowski

psycholog, psychoterapeuta

Psycholog, psychoterapeuta, doktor nauk prawnych. W pracy psychoterapeutycznej wykorzystuje podeście integracyjne. Ukończył m. in. Uniwersytet SWPS w Warszawie na wydziale psychologii, Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego- studia podyplomowe z zakresu psychoterapii.

Specjalizuję się w psychoterapii indywidualnej młodzieży i dorosłych ze spektrum: – zaburzeń nerwicowych, związanych ze stresem i pod postacią somatyczną (m .in. zaburzenia lękowe, PTSD, zaburzenia adaptacyjne), zespołów behawioralnych (m. in. zaburzenia odżywania), zaburzenia osobowości (zaburzenia preferencji seksualnych i identyfikacji płciowej), terapia wspierająca osób z zaburzeniami nastroju (depresja, CHAD). Pracuję też w języku angielskim.

Doświadczenie zawodowe

  • Praca w Publicznej Poradni Zdrowia Psychicznego
  • praca w charakterze specjalisty sądowego z zakresu psychologii
  • praca w Domach Pomocy Społecznej dla osób zaburzonych psychicznie
  • praca w Dziennym Domu Opieki
  • praca szkoleniowa (szkolenia z zakresu stresu, komunikacji, pracy z osobami zaburzonymi psychicznie, regulacji prawnych zawodu psychologa i ochrony zdrowia psychicznego)
  • praca naukowa i dydaktyczna na uczelni wyższej z zakresu psychologii i prawa

Dodatkowe kwalifikacje:

  • psycholog uprawniony do badań osób ubiegających się o zezwolenie na dysponowanie bronią (wpis na listę Komendanta Wojewódzkiego Policji w Rzeszowie, nr wpisu 7/2019)
  • psycholog uprawniony do badań kierowców (wpis na listę Marszałka Województwa Podkarpackiego nr wpisu 5/2014)