Renata Franczyk

psycholog, psychoterapeuta

DOŚWIADCZENIE W PRACY Z PACJENTAMI

 • Doświadczenie w pracy indywidualnej z osobami dorosłymi z różnymi zaburzeniami psychicznymi i uzależnieniami
 • Doświadczenie w prowadzeniu psychoterapii osób dorosłych
 • Opiniowanie sądowe w sprawie uzależnień
DOŚWIADCZENIE ZDOBYTE
 • Praca z osobami doświadczającymi rozmaitych zaburzeń psychicznych
 • Praca z osobami chorymi psychicznie
 • Środowiskowy Dom Samopomocy Mielec
 • Praca z osobami cierpiącymi na zaburzenia depresyjne, zaburzenia związane ze stresem, lękowe ,w kryzysach życiowych
 • Psychiatryczny Oddział Dzienny Poradnia ANIMA, Poradnia Leczenia i Rehabilitacji przy Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim Nr 1 w Rzeszowie
 • Praca z osobami uzależnionymi
 • diagnostyka oraz praca z rodzinami z problemem alkoholowym
 • Urząd Miejski Mielec
 • Biegły Sądu Okręgowego w Rzeszowie w przedmiocie uzależnienia PRACA W SZPITALU
 • Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 1 w Rzeszowie
 • Psychiatryczny Oddział Dzienny
 • Poradnia Zdrowia Psychicznego dla Dorosłych ANIMA
 • Poradnia Leczenia i Rehabilitacji Zaburzeń Psychicznych przy Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim Nr 1 w Rzeszowie WYKSZTAŁCENIE
 • Mgr psychologii, psycholog kliniczny w trakcie specjalizacji II stopnia, psychoterapeuta w trakcie certyfikacji, DODATKOWE SZKOLENIA
 • Ukończony 4 letni kurs psychoterapii CM UJ w Krakowie
 • Ukończony kurs uprawniający o orzekaniu o niepełnosprawności
 • Liczne staże specjalistyczne z zakresu pracy z osobami dorosłymi, dziećmi i młodzieżą
 • Liczne konferencje z zakresu psychoterapii
 • Wieloletnia superwizja grupowa i indywidualna
SPECJALIZUJE SIĘ W
 • Psychoterapia indywidualna osób dorosłych
 • Diagnostyka zaburzeń psychicznych osób dorosłych
 • Poradnictwo kryzysowe POSIADANE UPRAWNIENIA
 • Prowadzenie psychoterapii indywidualnej, diagnostyki, opiniowanie sądowe