Czym jest terapia rodzin?

Rodziną nazywamy zespół osób, które tworzą całość, a jednocześnie różnią się od siebie. Jest to relacja, w której każdy z członków oddziałuje swoim zachowaniem na pozostałych. Jeżeli którykolwiek z nich ma trudności, które mogą odzwierciedlać jego problemy, to zmaga się z nimi nie tylko on, ale również cały system. W takich sytuacjach najlepiej udać się na terapię rodzin, która pomoże zrozumieć problem, nawet jeżeli okaże się, że choruje tylko jedna osoba wchodząca w skład […]