Czym jest terapia rodzin?

Rodziną nazywamy zespół osób, które tworzą całość, a jednocześnie różnią się od siebie. Jest to relacja, w której każdy z członków oddziałuje swoim zachowaniem na pozostałych. Jeżeli którykolwiek z nich ma trudności, które mogą odzwierciedlać jego problemy, to zmaga się z nimi nie tylko on, ale również cały system. W takich sytuacjach najlepiej udać się na terapię rodzin, która pomoże zrozumieć problem, nawet jeżeli okaże się, że choruje tylko jedna osoba wchodząca w skład […]

Jakie są pierwsze objawy autyzmu?

Autyzm jest zaburzeniem o charakterze neurologicznym. Zalicza się go do grupy całościowych zaburzeń rozwojowych. Warunkiem postawienia diagnozy jest pojawienie się nieprawidłowości w relacjach społecznych, komunikowaniu się oraz w rozwoju funkcjonalnej lub symbolicznej zabawy już przed 3 rokiem życia dziecka. Każda osoba z autyzmem jest indywidualnością, a wymienione wcześniej cechy mogą występować w różnym natężeniu.

Kiedy warto zdecydować się na terapię dla par?

Terapia par to rodzaj pomocy, która jest dedykowana nie tylko małżeństwom, ale także parom pozostającym w związkach nieformalnych. Ma ona na celu wskazanie partnerom prawdziwych przyczyn konfliktów lub nieporozumień oraz sposobu postrzegania problemu przez obie strony w celu dojścia do porozumienia i wypracowania najlepszych rozwiązań. Jeśli chodzi o decydowanie się na terapię par, to pomimo, iż tego rodzaju pomoc staje się coraz bardziej popularna, często niektóre osoby jeszcze mają tendencję […]