Psychoterapeuta w Rzeszowie

Psychoterapeuta Rzeszów – to musisz wiedzieć

Psychoterapeuta Rzeszów to bardzo popularne hasło, wpisywane w wyszukiwarkę zwykle wówczas, gdy problemy dnia codziennego zaczynają poważnie utrudniać naszą pracę, normalne funkcjonowanie. Warto podkreślić, że na psychoterapię należy patrzeć jak na proces, który przebiega w kilku etapach. Każdy z nich jest niezwykle istotny, by leczenie przyniosło oczekiwane rezultaty. W niniejszym artykule omawiamy szeroko podstawowy podział psychoterapii, tak, by każdy pacjent doskonale wiedział, czego może się spodziewać po wizycie u naszych specjalistów.

Pierwszy kontakt – faza początkowa

Tak, już w chwili, gdy przyszły pacjent podejmuje decyzję o kontakcie i do takiej pierwszej rozmowy dochodzi, mówimy o pierwszej (jeszcze nieformalnej) fazie psychoterapii. Rzeszów, całe Podkarpacie, inne miejsca w Polsce – schemat podstawowych etapów działań zawsze wygląda podobnie. Pierwsze myśli o tym, by szukać pomocy oraz emocje, które temu towarzyszą to ważne sygnały. Często poszukiwania specjalisty są niezwykle stresujące dla pacjenta. Podobnie jak rozmowa, czy pierwsze spotkanie. Dla psychoterapeuty również ten pierwszy kontakt jest istotny. Daje bowiem podstawowe informacje o problemach i pozwala lepiej przygotować się do pierwszej sesji. Tak więc mowa tu o nieformalnych początkach psychoterapii.

Formalną fazą początkową są konsultacje psychoterapeutyczne. Zwykle obejmują one ok 2 do 4 spotkań z psychoterapeutą. Rzeszowski Dialog Centrum Pomocy Rodzin bardzo elastycznie podchodzi do każdej psychoterapii. Długość fazy początkowej jest więc w każdym przypadku dostosowana indywidualnie do pacjenta. Na tym etapie następuje zbudowanie relacji terapeutycznej, rozpoznanie problemów i ich diagnoza. Bardzo często na wstępie psychoterapii zawierany jest kontrakt z psychoterapeutą i pacjentem. Przyjrzyjmy się bliżej opisanym elementom.

Pierwsze spotkanie terapeutyczne

Zdecydowanie jest to etap wzajemnego poznania. Zadaniem psychoterapeuty jest zdobycie jak największej ilości informacji o pacjencie. To na tym etapie rozważane są następujące kwestie:

  • Czy psychoterapia jest wymagana?
  • Czy zaobserwowane zaburzenia mogą mieć jakieś dodatkowe podłoże? Mogą być wymagane konsultacje neurologiczne lub psychiatryczne.
  • Czy pacjent może brać udział w psychoterapii? Następuje ocena zdolności motywacyjnych, poznawczych i wzajemnych oczekiwań.
  • Czy terapeuta może zaoferować optymalne wsparcie? Na podstawie wiedzy i doświadczenia w pracy z podobnymi problemami.

Weryfikacja problemu i diagnoza

Nasz psychoterapeuta z Rzeszowa łączy zebrane w pierwszym etapie informacje w spójną całość. Na tej podstawie można dostrzec zarówno specyficzne trudności, jak i mechanizmy działania psychiki pacjenta. W zależności od specjalizacji każdy psychoterapeuta może działać tu w nieco innej formie.

Psychoterapeuta:

  • Behawioralny – skoncentruje uwagę na ustaleniu bodźców, które wywołują niepożądane zachowania
  • Psychoanalityczny – zaakcentuje potrzebę dokładnej diagnozy klinicznej
  • Systemowy – weźmie pod uwagę styl komunikacji w rodzinie i środowisku pacjenta

Kontrakt terapeutyczny

Zawiązywany już po nawiązaniu kontaktu, gdy zapada decyzja o podjęciu psychoterapii. Psychoterapeuta już wie, co może zaproponować pacjentowi, a powodzenie całego procesu leczenia wymaga świadomej zgody osoby poddawanej terapii. Te kilka wstępnych spotkań gwarantują, że pacjent ma możliwość poznania terapeuty i sposobu jego pracy. Poznał również własne motywacje i oczekiwania. Taka wiedza znacznie ułatwia podjęcie świadomej decyzji. A to podstawa prowadzenia skutecznej psychoterapii.

Psychoterapeuta Rzeszów – praca terapeutyczna

To środkowy etap wspólnych działań. W praktyce jest on bardzo różnie definiowany. Na potrzeby niniejszego omówienia skoncentrujemy uwagę na podziale zaproponowanym przez Czabałę. Są to etapy:

  • wglądu, namysłu i dążenia do zrozumienia problemów
  • przygotowania do zmiany oraz ćwiczenia nowych zachowań

Zdolność do zrozumienia siebie, własnej historii to pierwszy krok w poznaniu i przezwyciężeniu trudności. Gdy pacjent rozwinie w sobie świadomość najbardziej istotnych przeszkód, które blokują go przed poprawą swojej sytuacji, sukces jest na wyciagnięcie ręki. Rola psychoterapeuty polega przez cały czas na aktywnym korzystaniu z technik psychoterapeutycznych. Wszystko po to, by ułatwić pacjentowi poznawanie siebie samego.

Kolejnym elementem terapii jest rozwijanie zdolności efektywnego działania. Takiego, które realizowane konsekwentnie doprowadzi do rozwiązania obecnych problemów. W trakcie takich sesji psychoterapeutycznych wspólnie poszukujemy alternatywnych sposobów zachowania w konkretnych sytuacjach. Dodatkowo staramy się je wypróbować podczas wspólnych spotkań.

Etap kończenia psychoterapii

Jest to nic innego, jak utrwalanie zmian, które udało się rozwinąć we wcześniejszych etapach psychoterapii. Bardzo często jest tu również miejsce na snucie refleksji o przyszłości. Wszystko w kontekście aktualnych trudności, zmagań pacjenta i określenia możliwych obszarów konfliktowych. Jeśli zachodzi taka konieczność można dodatkowo ustalić formę terapii podtrzymującej. Utrzymanie dotychczasowych zmian, rozpoczętych podczas psychoterapii, jest niezwykle istotne. Psychoterapeuta w tym etapie powinien pozwolić pacjentowi na swobodne wyrażanie obaw i emocji z tym związanych. Na zakończenie spotkań należy omówić przyczyny trudności w taki sposób, by pacjent posiadł zdecydowanie większą wiedzę o sobie samym, niż na początku wspólnej terapii.

Leave a Reply

Your email address will not be published.