Psycholog dziecięcy – poradnia Dialog z Rzeszowa

Dialog Centrum Terapii Rodzin z Rzeszowa zajmuje się także psychologią dziecięcą. W poradni psychologicznej i pedagogicznej specjaliści służą wsparciem i pomocą w problemach, które dotykają najmłodszych. Najogólniej rzecz ujmując, konsultacje z psychologiem dziecięcym są wskazane, gdy proces rozwoju dziecka przebiega w sposób niestandardowy i według innego niż zazwyczaj tempa. Objawem, który powinien zachęcić do wizyty w poradni psychologiczno-pedagogicznej, mogą być problemy w nawiązywaniu relacji z rówieśnikami, wyczuwalne deficyty w procesie nauki mówienia i komunikacji w ogóle, czy szeroko pojęte trudności wychowawcze, z jakimi mierzą się rodzice, opiekunowie, czy nauczyciele w szkole lub przedszkolu. Warto zaznaczyć, że poradnia psychologiczna i pedagogiczna to miejsce, w którym Państwa dzieci nie będą oceniane i porównywane do innych, za to udzielona zostanie im niezbędna pomoc oraz wsparcie w codziennych trudnościach.

Kiedy udać się do psychologa dziecięcego?

To sprawa dość indywidualna, warto jednak podkreślić, że istnieje katalog zachowań i problemów, które powinny skłonić do wizyty w gabinecie psychologa dziecięcego. Pośród nich należy wymienić wspomniane już problemy z komunikowaniem się i nawiązywaniem relacji, ale też trudności w okazywaniu emocji, stany lękowe, czy problemy ze snem i nocne koszmary. Należy też bliżej przyjrzeć się dzieciom, które są nadwrażliwe na bodźce, zachowują się niespokojnie, czy cierpią na zaburzenie łaknienia. Sytuacją, która może się kwalifikować na pomoc terapeutyczną, jest również śmierć osoby bliskiej.

Psycholog dziecięcy to również specjalista, który może okazać się pomocny w kontakcie z nastolatkami. Do zasygnalizowanych już warto dołożyć kwestie związane z burzliwym okresem dojrzewania, rozwijającą się wówczas potrzebą akceptacji w gronie rówieśniczym, czy problemy i perypetie sercowe, które w tym wieku mogą doprowadzić do zachowań, które z perspektywy ludzi dojrzałych mogą uchodzić za nieadekwatne do zastanej sytuacji.